Vakthold og sikkerhet

Protective har i mars 2017 levert 2 oppdrag med både manuelle og tekniske sikkerhetstjenester for fotograf Kyrre Lien sin utstilling "The Internet Warriors" på henholdsvis Youngstorget i Oslo, og torget i Trondheim. Oppdraget har hatt en varighet på totalt 14 dager, og Protective takker for muligheten til å levere så vel vektere med fagkompetanse som tekniske sikkerhetstjenester.

Du kan lese mer om fotografen og prosjektet på:

www.kyrrelien.com

 

Vi takker også Norsk Vektertjeneste / Toma Security AS som har vært vår partner på mobilinspeksjoner og rykkberedskap i Oslo.