Om oss

Protective er et ungt sikkerhetsselskap, men ledelsen i selskapet har betydelig kompetanse og erfaring i fra både den private sikkerhetsbransjen og fra relevante avdelinger i forsvaret.

 

 

Kvalitet 

Protective har et implementert styringssystem for kvalitet som bygger på NS-ISO 9001:2015. For å kunne levere kvalitet i alle ledd, gjøres det et betydelig arbeid i forhold til å utarbeide og implementere kundeinstruks for alle våre kundeobjekter, og kvalitetssystemet er tilgjengelig både i nettbasert og mobiltilpasset utgave. Det er i styringssytemet utarbeidet klare mål for kvalitetsarbeidet i virksomheten, og arbeidet er godt forankret i organisasjonen.

Miljø

Protective erkjenner at vi må ta vår del av ansvaret for vårt felles miljø, og har i den forbindelse utviklet og implementert en klar Miljøpolicy i selskapet. Vi ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon som primær kommunikasjonsform både internt i virksomheten og med våre kunder, og vi ønsker å sende alle fakturaer i EHF eller annet elektronisk format.

Helse - Miljø - Sikkerhet

HMS arbeidet i Protective er en del av den daglige- og månedlige virksomhetsplanen. Det er i tråd med internkontrollforskriften fastsatt klare mål for HMS arbeidet. Vi risikovurderer alle våre arbeidsoperasjoner, og har knyttet til oss analyseverktøyet RiskAssess for bruk både internt i virksomheten og mot eksterne kunder.