Protective har som mål å levere tjeneste av høy kvalitet, og oppnår dette igjennom motiverte medarbeidere med fagkompetanse innenfor sikkerhetsfaget. Vi utfordrer gårdagens praksis!

Magnus Aastrøm - Operativ leder i Protective,