Protective har levert sikkerhetsfaglig kompetanse som underleverandør for Forberedt AS til flere viktige kunder, og har vist seg å være en kompetent og dyktig samarbeidspartner.

Protective har bistått våre kunder med så vel risikorevisjon, rådgivning- og konsulenttjenester. Protective har også levert flere kurs til kunder av Forberedt AS, og tilbakemeldingene fra kundene har vært utelukkende positive.

Arnt Rikard Alvestad - Forberedt AS, http://www.forberedt.no